Uvjeti korištenja

Izjava o odricanju od odgovornosti

Internet stranica www.webobrt.com (u nastavku WEBobrt.com) održava ovu internetsku stranicu kako bi poboljšala pristup informacijama o svojim aktivnostima. Naš je cilj održavati ove informacije pravodobnima i tačnima. Budemo li upozoreni na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, WEBobrt.com ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štetu koja može nastati vama i/ili bilo kojoj trećoj strani) koja proizlazi iz informacija na ovoj internetskoj stranici ili je s njima povezana. Informacije koje WEBobrt.com pruža na ovoj internetskoj stranici nužno ne odražavaju službeno mišljenje WEBobrt.com i drugih institucija i tijela.

Materijal na ovoj internetskoj stranici nije nužno sveobuhvatan, cjelovit, točan ili ažuran i može sadržavati poveznice na vanjske internetske stranice i servise nad kojima WEBobrt.com nema kontrolu i za koje WEBobrt.com ne preuzima nikakvu odgovornost. Za sadržaje objavljene na ovoj internetskoj stranici i njihovu moguću upotrebu nije odgovorna ni WEBobrt.com ni bilo koja osoba ili tvrtka koje djeluju u njezino ime.

Naš je cilj svesti na minimum smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici mogu biti izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te WEBobrt.com ne može jamčiti da njezine usluge neće biti prekinute ili na drugi način zahvaćene takvim problemima. WEBobrt.com ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima koji nastanu kao posljedica posjeta ovoj internetskoj stranici.

Autorsko pravo

Ako nije drugačije navedeno, WEBobrt.com vlasnik je autorskih prava i prava na bazu podataka na ovoj internetskoj stranici i njezin sadržaj.

Informacije, dokumenti i materijali dostupni na ovoj internetskoj stranici i za koje WEBobrt.com pridržava pravo uporabe javni su i dopuštena je njihova ponovna uporaba bez prethodnog dopuštenja i bez naknade u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da se uvijek navede WEBobrt.com kao izvor informacija te da izvorno značenje ili poruka nisu iskrivljeni. Takva izjava mora se nalaziti u svakom primjerku materijala. Ponovna upotreba sadržaja internetske stranice WEBobrt.com obuhvaća reprodukciju, prilagodbu i/ili distribuciju, bez obzira na njihov način i/ili oblik. Ponovna upotreba nekih podataka može podlijegati različitim uvjetima te su u tom slučaju navedene informacije popraćene oznakama autorskog prava ili drugim napomenama o posebnim uvjetima koji se na njih odnose. Spomenuto dopuštenje ne odnosi se na sadržaje koje su dostavile treće strane. Stoga je za dokumente za koje autorsko pravo pripada trećoj strani potrebno dobiti dopuštenje za reprodukciju od nositelja autorskog prava.

WEBobrt.com ne snosi nikakvu odgovornost niti ima obvezu bilo koje vrste kod ponovne upotrebe sadržaja dostupnih na njezinoj internetskoj stranici.